Fredrik Reinfeldt och välfärden – har du glömt bort småföretagen?

I veckan har Fredrik Reinfeldt upprepat sitt impopulära budskap om att fler kommer behöva arbeta längre för att få pensionerna att gå ihop. Det är sällan populärt att föreslå förändringar som innebär att man behöver göra uppoffringar för att behålla samma välfärd som tidigare. Lättar var det då att inför jobbskatteavdrag där samma arbete skulle ge mer pengar i plånboken. Mycket kan sägas om Reinfeldt och välfärden, men man kan inte längre beskylla honom för att köpa sig populäritet genom förslag om skattesänkningar, men så är han ju inte heller aktiv moderatledare och kan därmed även kosta på sig att ”se framåt”.

Reinfeldt har gått från att vara en politiker som lyckades samla stora delar av befolkningen genom att vara en extremt duktig retoriker till att vara en polariserande person. En sak som de flesta nog är beredda att hålla med Reinfeldt om är att om välfärden och pensionsystemet skall kunna fungera också i framtiden krävs det en arbetande befolkning.

Glöm inte bort att småföretag skapar jobben, Reinfeldt!

Reinfeldt fortsätter att framhärda att det krävs en växande befolkning för att Sverige skall kunna hantera den demografiska utmaningen, men en ökande befolkning kan inte på egen hand lösa varken pensionsystemets eller världfärdens problem, det krävs att fler arbetar och att det faktiskt finns arbeten att söka.

I dag skapas 4 av 5 nya jobb inom små- och medelstora företag. Det är dessa startups som nästan uteslutande skapar arbetstillfällena på arbetsmarknaden idag och utan dessa spelar det mindre roll om Arbetsförmedlingen läggs ner eller inte, för finns det inga passande arbeten att förmedla så kommer inte fler arbetslösa komma i arbete. Faktum är att många nystartade företag har svårt att hitta rätt kompetenser till sina verksamheter, detta trots stor invandring och att fler och fler jobbar längre, lärdomen borde vara att en större rekryteringsbas inte nödvändigtvis gör det lättare för uppstartsföretag att hitta personal.

Kanske borde Reinfeldt återgå till att fokusera mer på att skapa förusättningar för företagande snarare än att tala om för folk att de skall jobba tills de blir 70+. För utan småföretagandet stannar Sverige.